Historie Stojanova

Poutní dům Stojanov

V roce 1913 si na návrh Dr. Antonína Cyrila Stojana dalo Družstvo Velehrad za úkol postavit velký poutní a exerciční dům. Cyrilometodějské Družstvo Velehrad, které vzalo na sebe vybudování Stojanova, zakoupilo v únoru 1922 rozsáhlou a pevnou budovu pivovaru postavenou cisterciáky v roce 1733 včetně celého souboru budov i se zahradami, pastvinami a sklepy. Plány na přebudování pivovaru zhotovili stavitelé Boh. Vodička a Jos. Juránek(nástupci firmy Palát v Olomouci), kteří také stavbu prováděli. Se stavbou se začalo v květnu 1922. Koncem července 1924 byl Stojanov do té míry hotov, že ve svých nově upravených místnostech mohl již uvítat hosty IV. unionistického kongresu z různých končin Evropy (např. Anglie, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Bulharska, Rumunska, Německa, Řecka, Ruska, aj.).

A. C. Stojanem vedené a organizované unionistické hnutí mělo mezinárodní charakter, což se potvrdilo i po jeho smrti. V mnoha směrech vystupoval jako průkopník (dialog. kongresy apod.) Můžeme jen litovat, že 2. světová válka, a situace, jež po ní vznikla, přerušila kontinuitu jeho započatého díla.

Poutní a exerciční dům Stojanov byl po roce 1948 změněn na ústav sociální péče pro mládež. Po opravách a rekonstrukci (od roku 1992) slouží nejen jako poutní a exerciční dům, ale je to také místo setkávání různých hnutí, společenství apod. Také se zde setkává mládež na celostátních setkáních (od roku 1992 je založena tradice "Studentských Velehradů" - setkání vysokoškoláků z akademických obcí naší republiky s hlavním smyslem vzájemného poznání a obohacení). Dále se zde pravidelně setkávají bohoslovci “ Východní Evropy “ apod.

Poutní dům Stojanov je a zůstane památný tím, že je to první exerciční a poutní dům u nás. Jeho jméno připomíná zakladatele domu ThDr. Antonína Cyrila Stojana ( 1851 – 1923 ). Kněz veřejně činný, poslanec v říšském i zemském sněmu, poté senátor v Parlamentu Československé republiky, v letech 1921 - 1923 olomoucký arcibiskup, důstojný nástupce sv. Metoděje na stolci moravském, svolavatel unionistických kongresů na Velehradě.

Poutní dům Stojanov

© 2014 POUTNÍ A EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV. Všechna práva vyhrazena.