Poutní dům


Poutní dům Stojanov

„Tento dům má poskytovat duchovní samotu
a v ní účastníci mají docházet duchovní obnovy
a duchovního obrodu.“

Z pamětní listiny zakladatele Stojanova ThDr. A. C. Stojana


ThDr.Antonín Stojan

© 2014 POUTNÍ A EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV. Všechna práva vyhrazena.